maleriJeg har i en længere årerække malet med udgangspunkt i det nietzscheanske sandhedsbegreb, den subjektive sandhed. Dette hænger tæt sammen med tvivlen som et evigt tema i mine billeder. De senere år har de små subtile ting været i fokus; hovedsageligt lyset, små folder og metaforiske objekter. Herigennem forsøger jeg at nå ind til et nærvær og en sanselighed.

/Brit Windahl 2020